Công tắc thẻ Be-Tech

công tắc thẻ thông minh nhằm tiết kiệm tối đa điện năng, giảm thiểu chi phi cho hoạt động của khách sạn. Với công tắc thẻ Be-Tech.
Công tắc thẻ cảm ứng Be-Tech chỉ sử dụng được đối với thẻ cảm ứng, không sử dụng được đối với thẻ nhựa, thẻ giấy, name card, thẻ ATM và các loại thẻ khách, được chưa thành các loại dựa theo tính năng dùng thẻ như sau:
- Công tắc thẻ cảm ứng: Chấp nhận tất cả các loại thẻ cảm ứng, thẻ chip, the mifare
- Công tắc thẻ cảm ứng: Chỉ chấp nhận những thẻ cảm ứng đang sử dụng cùng hệ thống khóa (khóa cửa Be-tech) tại khách sạn đó, không sử dụng được thẻ cảm ứng của khách sạn khác hoặc của loại thẻ thuộc hệ thống khóa khác.
- Công tắc thẻ cảm ứng: Chỉ chấp nhận những thẻ cảm ứng mở được cửa phòng nào thì mở được điện của phòng đó. Cho dù thẻ mở được phòng khác trong cùng 1 khách sạn nhưng vẫn không mở được điện. Đây là loại có ràng buộc cao nhất.

Nếu so sánh về giá cả thì các loại công tắc thẻ của Be-Tech có giá ngang ngữa hoặc thấp hơn các loại công tắc thẻ ncuar các hãng thiết bị điện khác nhưng xét về tính năng sử dụng thì vượt trội hơn hẳn, giúp tăng hiệu suất tiết kiệm điện một cách tự nhiên.

Sản phẩm được sản xuất bởi Be-Tech (China) và đồng bộ hoạt động cùng hệ thống khóa cửa khách sạn Be-Tech