Sản phẩm

RFID Encoder

Mã: BT_ENC
Giá: liên hệ
Thiết bị mã hóa thẻ khóa - RFID Encoder

Tính năng:
- Ghi dữ liệu lên thẻ
- Đọc lại dữ liệu trên thẻ.
Sản phẩm liên quan

Khóa cảm ứng G1A8-65A

Giá: liên hệ

Khóa cảm ứng G036M-65A

Giá: liên hệ

Khóa cảm ứng 2036M-65A

Giá: liên hệ

Khóa cảm ứng G256M-65A

Giá: liên hệ

Khóa cảm ứng 6536M-65A

Giá: liên hệ

Lift Control

Giá: liên hệ